Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο αντικειμένου: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ το σχετικό υλικό της προκήρυξης