Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/21-3-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/21-3-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 7500 ενηλίκων ζώων, στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βογατσικού του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΑΝΤΖΙΑΣ ΕΠΕ¨».

 

 

10/12

Κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε μειοψηφούντος του κ. Κύρινα για τους παρακάτω λόγους:

α) Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν είναι γεωκτηνοτροφικές αλλά βιοτεχνικές και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τους ανάλογους περιβαλλοντικούς όρους

β) Στις υφιστάμενες μονάδες δεν ακολουθούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.

 

 

 

Κοζάνη 23/3/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης