11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/3/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης : «Αναστήλωση –Ανάπλαση Ι.Μ Τσούκας» Π.Ε Καστοριάς
 3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Δροσοπηγής – Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση προκήρυξης του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Ενότητας Γρεβενών» «ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ»                                                                                                                                                
 5. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης «Υποστήριξη Λογισμικού Π.Ε Γρεβενών»
 6. Έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου με την Κτηματική Υπηρεσία στο Ν. Φλώρινας
 7. Έγκριση Δαπάνης για την κάλυψη εξόδων συντήρησης των Αγροτικών Ιατρείων των Τοπικών Κοινοτήτων Κίσσας και Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 9. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 11. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής Καστοριάς «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
 18. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός Υπολόγου Π.Ε Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.