Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-3-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-3-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

Εκλογή Αντιπροέδρου της επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1/12

H Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα τον κ. Ψευτογκά Δημήτριο

 

 

Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Παραλλαγές τμήματος υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ Α.Ε Κοζάνης – Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου περιοχής Ορυχείου ΝΔ Πεδίου Πτολεμαίδας, ΛΚΔΜ ΔΕΗ Α.Ε’’.

 

2/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την επιφύλαξη α)της με αριθμ. καταθέσεως

81/2012 αίτησης ακύρωσης και β) της με αριθμ. καταθέσεως

9/2012 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της με ΑΠ 133314/2929/9-11-2011 Απόφαση Υπουργού Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων

Για τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, πλύσης και θραύσης αδρανών υλικών της εταιρίας «ΑΣΦΑΛΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.», ιδιοκτησίας Σ. Μπαχαδέρογλου και Κ. Γάρος

 

3/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε

Έργα διευθέτησης ορεινής λεκάνης απορροής χειμάρρου Μορνιώτικου ανάντη Χ.Θ. 14+000 στους Νομούς Πιερίας, Λάρισας και Κοζάνης»

4/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε

Γνωμοδότηση επί της MΠΕ του έργου: «Ερευνητικές εργασίες προς Διαπίστωση ύπαρξης Μαρμάρου σε δημοτικό λατομικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά», του Δήμου Κοζάνης της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου, εμβαδού 21416,83 m2», από την εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

5/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε

Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος εντός του οικισμού Ιεροπηγής, της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, της Δ.Ε. Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

6/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε

Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 2ης υποκατηγορίας με τίτλο: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοκήπων» στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, στο Νομό Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

7/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε

Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αγίου Αντωνίου στη θέση «Λιβάδια» του αγροκτήματος Δ.Δ. Αγίου Αντωνίου του Δήμου Κορεστίων, Νομού Καστοριάς» (τοπική κοινότητα Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς)

8/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε

Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 7500 ενηλίκων ζώων, στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βογατσικού του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΑΝΤΖΙΑΣ ΕΠΕ¨».

 

9/12

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

 

 

 

 Κοζάνη 14/3 /2012                                                                                                                       Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

                                                                                                                                           Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και

                                                                                                                                  Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

                                                                                                                                                         Ιωάννης Αντωνιάδης