“Κυκλοφοριακή Ανάσα” για τους κατοίκους του Δήμου Αμυνταίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Την ένταξη ενός νέου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6,33 εκατομμυρίων € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Το έργο για το οποίο έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης έχει τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» και αφορά στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη του Αμυνταίου, με την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την διέλευση των οχημάτων, ειδικά των βαρέων, από το κέντρο του Αμυνταίου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή έργων οδοποιίας και συμπληρωματικών έργων στην περιμετρική ζώνη του ρυμοτομικού σχεδίου Αμυνταίου.

Το συνολικό μήκος της οδοποιίας που θα κατασκευαστεί ανέρχεται στα 4,81 χλμ. Σε όλο το μήκος του περιμετρικού δρόμου προβλέπεται λωρίδα ποδηλατοδρόμου αμφίδρομης κατεύθυνσης. Επιπλέον θα γίνουν έργα σήμανσης, οριζόντιας για την σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση πεζών και οδηγών, με στόχο την ομαλή και με ασφάλεια κυκλοφορία.

Τέλος προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, σε όλο το μήκος του δρόμου, σε συνδυασμό με έργα φυτεύσεων, ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης των υποδομών θα γίνει εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων της περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής ‘τόνισε’ την αναγκαιότητα του έργου που θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική και παράλληλα θα ανοίξει νέους δρόμους στην επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής.