Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας 30 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 20 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης