Η Π.Ε.Καστοριάς διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 5/2014 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έργο Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου-Λιθιάς–Σταυροπόταμου–Μαυροκάμπου-Πέρμα–Μελά–Ποριάς–Χιλιοδένδρου-Τσάκωνης–Κρανιώνα-Αγ. Αντωνί

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης