Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας & μεταφοράς 5.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης