Περίληψη Διακηρύξεως Για Τη Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού Του Έργου: Φωτεινή Σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) Της Οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης