Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής «Εκσυγχρονίζονται βασικές υποδομές της Σιάτιστας»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Την πλήρη αποκατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με αντικατάσταση πλημμελών τεχνικών υποδομών, την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιοτικού πόσιμου νερού για τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Σιάτιστας αφορά το έργο  «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας», την ένταξη του οποίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4,33 εκ. €, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους και περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού συνολικού μήκους 34,53 χλμ.
  • Την κατασκευή μίας νέας υπόγειας δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα ονομαστικού όγκου 250 κ.μ..
  • Την ενίσχυση της πυροπροστασίας του οικισμού με την εγκατάσταση 66 πυροσβεστικών κρουνών.
  • Την κατασκευή 2250 αναμονών σύνδεσης παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές.
  • Την κατασκευή εκατόν ενενήντα τριών φρεατίων  διακλάδωσης, απομόνωσης και ελέγχου εκ των οποίων τρία φρεάτια είναι διατάξεις εκκένωσης ενώ σε δύο φρεάτια θα εγκατασταθούν βαλβίδες μείωσης της πίεσης (PRV).
  • Τη νέα διαρρύθμιση των διατάξεων λειτουργίας και ελέγχου εντός των υφισταμένων δεξαμενών της Σιάτιστας με την αλλαγή η την προσθήκη νέων συσκευών.

Με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται η ύδρευση του Δημοτικού διαμερίσματος Σιάτιστας με ένα άκρως λειτουργικό δίκτυο, ενώ ο ωφελούμενος πληθυσμός από το αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης ανέρχεται σε 8.100 κατοίκους.