19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/5/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης για την χρηματοδότησης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Κοζάνης έτους 2012» προϋπολογισμού 500.000.00€, καθώς και την έγκριση δημοπράτησης του και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε Κοζάνης
 4. Τακτοποίηση κτιρίου Διοίκησης Πτολεμαϊδας Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή της Γέφυρας – Στρατιωτικού τύπου Μπελέϋ – στην Τοποθεσία Χάνι Μπιρίκι» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε για το έργο: «Βελτίωση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεστορίου» αναδόχου Θεστωρ Α.Τ.Ε Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και έργο υδροληψίας από Μάλα» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορίου» προϋπολογισμού 257.552,98 με Φ.Π.Α. της Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Μελέτη αντικατάστασης της σόγιας στη διατροφή των αιγοπροβάτων της Π.Ε Φλώρινας» προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α
 11. Έγκριση χρηματοδότησης του έργου: «Πρόγραμμα παρακολούθησης μετεωρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων» προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Γρεβενών» περιόδου 2012 – 2013
 13. Ακύρωση της υπ. Αρ. 6/2012 διακήρυξης διαγωνισμού του υποέργου «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: Προμήθεια και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων σήμανσης» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα-Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR000333 ARCTOS/KASTORIA, καθώς και έγκριση αλλαγής των όρων του διαγωνισμού
 14. Έγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση έργου στο Πρόγραμμα Τ.Ε.Ο 2012( ΚΑΕ 072-9781) Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου Π.Ε Κοζάνης
 16. Συγκρότησης Επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2012.
 17. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 414.897,21€ του προγράμματος ΚΑΠ- ως τακτική επιχορήγηση μηνός Απριλίου έτους 2012 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών
 18. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 913.896,22€ του προγράμματος ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (44η Κατανομή) για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση ετήσιας καταβολής ποσού στην Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ
 21. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για το επαρχιακό δίκτυο περιοχής Εορδαίας Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δ/νσης Κτηνιατρικής ( έδρα ) Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση φθορών και γενικής συντήρησης του ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Ναυταθλητικής Ένωσης Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

8. Μ.Μ.Ε.