Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : Τα μνημεία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς του τόπου μας , αντικείμενο πιλοτικής δράσης προβολής μέσω διαδικτύου, για το Πρόγραμμα Interreg VC που αφορά στον πολιτισμό – Histcape

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει να υποστηρίζει πολυδιάστατα μέσω των διακρατικών έργων που διαχειρίζεται, πτυχές της αναπτυξιακής προσπάθειας της περιφέρειας στο διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους.
Το πρόγραμμα HISTCAPE διαθέτει μια ιδιαίτερη στρατηγική για τον ευαίσθητο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, στοχεύει σ’ αυτά τα λιγότερο υλικά, αλλά πιο ευαίσθητα αγαθά – «το ανθρώπινο κοινωνικό κεφάλαιο μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς» που πρέπει να ακμάσουν ξανά, μεθοδικά και οργανωμένα. Η υλοποίηση του έχει ανοίξει τον διάλογο για την πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας που θα ολοκληρωθεί το 2014.

Η βιομηχανική κληρονομιά όπως και δυνητικοί τρόποι αξιοποίησης – προβολής της για τη Δυτική Μακεδονία βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο τεχνικής συνάντησης εργασίας που έγινε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης την Τρίτη 9 Απριλίου. Υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι φορέων διαβουλεύτηκαν και συμφώνησαν στην συνεργασία για την υλοποίηση ειδικής πιλοτικής δράσης με την χρήση της πληροφορικής και του διαδικτύου.

Στόχος από την αξιοποίηση της δράσης και των ειδικών εργαλείων που θα διαθέτει είναι :

– μέσα από το δίκτυο των εταίρων του προγράμματος
– μέσα από τη προβολή σε εξειδικευμένα διαδικτυακά σημεία που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά, στον βιομηχανικό τουρισμό, στις περιοχές που εφαρμόζουν δράσεις μεταβιομηχανικών περιόδων, ειδικά επαγγελματικά δίκτυα κλπ
– μέσα από την παρουσίαση του σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια

να υπάρξει διεθνής διαδικτυακή προβολή των σημείων βιομηχανικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας (με επίκεντρο της 1ης πιλοτικής δράσης του χώρου της πρώην ΑΕΒΑΛ) ούτως ώστε :
– να συγκεντρώνονται παρόμοιες καλές πρακτικές αξιοποίησης και επανάχρησης
– να συγκεντρώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την μεθοδολογία αξιοποίησης και περαιτέρω δράσεων
– να υπάρχει δυναμική και συνεχής ενημέρωση όλων των δυνητικών επενδυτών, ερευνητών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κλπ για τις εξελίξεις στην προσπάθεια αξιοποίησης των χώρων.