1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Οι εισηγήσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεωργίου Δακή: “Η Έξυπνη Εξειδίκευση ως στρατηγική επιλογή για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”.28.98 KB

Εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεωργίου Δακή: “Η στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”.29.58 KB