Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις τοπικών τροφίμων και ποτών για συμμετοχή σε Εκθετήριο προϊόντων στις 12 Ιουνίου 2013

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LOCFOOD ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ της Δυτικής Μακεδονίας και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την προώθηση και στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει διήμερες εκδηλώσεις σε γεωγραφικά σημεία της περιφέρειας σύμφωνα, με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί προ της έναρξης των εκδηλώσεων (12 και 13 Ιουνίου 2012).
Ενημερώνονται οι επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε παράλληλη εκδήλωση μικρής κλίμακας – εκθετήριο προϊόντων την Τετάρτη 12/06/2013 και ώρες 9.00 με 15.00, στο κτίριο της Περιφέρειας της ΖΕΠ Κοζάνης.

Αναλυτικότερα :
1. Ο χώρος θα διαμορφωθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και προβολή των προϊόντων με μέριμνα και κάλυψη δαπανών του Περιφερειακού Ταμείου.
2. Κάθε επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τράπεζα έκθεσης προϊόντων διαστάσεων 0.80χ2.00 ή 0.80 χ1,20 μέτρων στην οποία θα διατίθεται banner παρουσίασης της.
3. Δεν δύναται να υπάρχει πρόβλεψη για ευπαθή τρόφιμα που απαιτούν ψύξη
4. Κάθε επιχείρηση μπορεί να διανείμει σχετικό προωθητικό υλικό
5. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύψουν τα κόστη μεταφοράς, προσωπικού και προϊόντων
Για την πρόθεση συμμετοχής στο εκθετήριο, αρκεί μία εταιρική επιστολή προς το Π.Τ.Α. στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, το όνομα του αρμόδιου και το εξής λεκτικό : «Η εταιρεία μας εκδηλώνει με την παρούσα την καταρχήν πρόθεση της να συμμετέχει στο εκθετήριο τροφίμων και ποτών της 12ης Ιουνίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Θα εκτεθούν τα εξής προϊόντα ……………………………………….. (συμπληρώνονται ανάλογα με το αντικείμενο σας)»