Παράταση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση ΜΜΕ έως την Πέμπτη 16/5/2013 και ώρα 17:00, μόνο για όσους υποψηφίους έχουν ανοίξει  κωδικό στο σύστημα μέχρι την λήξη της αρχικής προθεσμίας δηλαδή μέχρι τις 10/5/2013 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?id=50&cs=2