2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 15/5/2013 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Τροποποίηση των συνοδών έργων της μονάδας τριβής-κοσκίνισης λιγνίτη, στη θέση «ΛΑΒΑ» της Ο.Π. 50 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ».

Εισηγητής : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Σφαγείο χοίρων-βοοειδών-αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής για αδρανοποίηση, της εταιρείας «ΜΑ.ΒΙ.Κ. Α.Β.Ε.Ε.» στο 2ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, στην Δ.Ε. Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω αύξησης της δυναμικότητας του σφαγείου και της μονάδας τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, μεταβολής εγκεκριμένης κτιριακής επέκτασης τμήματος επεξεργασίας κρέατος και βελτίωσης στον υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό της μονάδας.

Εισηγήτρια : Παναγιώτα Κωστοπούλου, Δασολόγος με Δ βο υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Κοζάνης.

3.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Σταθμός Βιοαερίου ισχύος 2,83 MWe, και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» στη θέση «Μουρόκαμπος», Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγητής : Γιώργος Θωμαΐδης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.

4.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Σταθμό Βιομάζας με καύσιμο Πέλετες (pellets) ισχύος 5,0 MW, στη θέση «Κούρια» της Τοπικής Κοινότητας Πυλωρών του Δήμου Γρεβενών στο Ν. Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.».

Εισηγητής : Γιώργος Θωμαΐδης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.

5.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Σταθμό Βιομάζας με καύσιμο Πέλετες (pellets) ισχύος 5,0 MW, στη θέση «Νταμάρι» της Τοπικής Κοινότητας Κ. Κλεινών του Δήμου Φλώρινας στην ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.».

Εισηγητής :. Χρήστος Ιωάννου, Μηχ/γος Μηχ/κός με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Φλώρινας.

6.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Τροποποίηση ΕΠΟ μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρείας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. στην Τ.Κ. Λακκωμάτων της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδας.

Εισηγήτρια : Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς.

7.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μίνκ), δυναμικότητας 10.750 ενηλίκων ζώων (ή 215 ισοδύναμων ζώων), της εταιρίας «BLACK DIAMOND MINK Γουναρικά Α.Ε.» στα υπ΄ αρίθμ. 52 & 53 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Αυγής, της Δ. Ε. Αγίας Τριάδας, του Δήμου Καστοριάς, στην Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια : Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς.

8.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,00 MW, της εταιρείας «Θεόδωρος Χ. Νάνος» με δ.τ. «Α/Π ΛΑΒΑΡΟ».

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχ/γος Μηχ/κός με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος    ΠΕ Φλώρινας.

Σημ : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου