16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 14/5/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 23ης Απριλίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στο τμήμα της ενωτικής Ε.Ο 3 Εντός Δ.Δ Κοίλων Κοζάνης» Προϋπολογισμού 53.214,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση Δεκαετίας και προσαρμογή του Κεντρικού Πλωτού Λιμένα Όρμου Νεράιδας στη Νέα Στάθμη Υδάτων Λίμνης Πολυφύτου» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2013 με αριθ. Διακήρυξης 2/2013
 5. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013 με αριθ. Διακήρυξης 8/2013
 6. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανηματων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2013 με αριθ. Διακήρυξης 4/2013
 7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ασφάλισης των επιβατικών οχημάτων & μηχανημάτων της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013-2014, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμών υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών, Φαξ και γραφική ύλη για τις ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας έτους 2013, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 9. Ορθή Επανάληψη της διακήρυξης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2012»
 10. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρων του κτηρίου της παλαιάς Νομαρχίας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Π.Ε Φλώρινας
 11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια ατυχήματος και το ύψος των ζημιών για το έτος 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αμοιβών στα αιρετά όργανα της για τον μήνα Απρίλιο 2013
 13. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 146.254,50€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Απρίλιο 2013
 14. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β΄ Εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Φλώρινας 2012
 16. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της ημέρας των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού στην Πόλη της Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 23. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.