Νέες Τεχνολογίες Στην Ειδική Αγωγή

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σκοπός

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της και  μη  παρέχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ειδίκευσης και κατάρτισης σε σύγχρονες εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην ειδικής αγωγή. Δίνει τη δυνατότητα στον καταρτιζόμενο να αναπτύξει επαρκείς θεωρητικές γνώσεις και ένα εύρος δεξιοτήτων και τεχνικών στον τομέα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχή μετάβαση και απασχόληση στην εκπαίδευση και σε άλλους συναφείς τομείς της ειδικής αγωγής, με την βοήθεια των ΤΠΕ.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Νέους Πτυχιούχους και Μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς της εκπαίδευσης, των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Επιστηµών της Υγείας.

Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και ειδικότητας

Ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές

Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 50 ώρες, 25  ώρες με φυσική παρουσία  και 25 ώρες εξ αποστάσεως (Ψηφιακό υλικό).

Το πρόγραμμα παρέχει ευελιξία στο ωράριο παρακολούθησης  (Σάββατο-Κυριακή στην Κοζάνη), ώστε να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και απασχολούμενων .

Η φιλοσοφία και προσέγγιση του προγράμματος είναι θεμελιωμένη στις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στον χώρο ΤΠΕ για την ειδικής αγωγή, με παρουσίαση ελληνικών και ξένων λογισμικών υποστήριξης προβλημάτων Νοηματικής , Αυτισμού , Μέτριας και Ελαφριάς Νοητικής Καθυστέρησης και Δυσλεξίας.

Κόστος :                                                                Έναρξη :

70 € σε δύο ισόποσες Δόσεις                              ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Πληροφορίες:ΠάλλαΜαριαρένα 6946792463    mariarenapalla@yahoo.gr