Έμπρακτη στήριξη των παραγωγών από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η παραχώρηση δημόσιας έκτασης για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, η Περιφέρεια προτίθεται όπως ο νόμος ορίζει, να παραχωρήσει απευθείας, ακίνητα έως οκτώ (8) στρεμμάτων για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εφόσον όμως, επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το ζητηθέν ακίνητο μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραχωρηθεί και ακίνητο μεγαλύτερο των οκτώ (8) στρεμμάτων.

Για την παραχώρηση του ακινήτου ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Δ/νση Πολιτικής Γης των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου θα περιγράφει το ακίνητο, κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ΕΣΓΑ 87.

Αν για το ίδιο ακίνητο δηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός, εφαρμόζεται η διαδικασία της δημοπρασίας, σύμφωνα με τον ν. 4061/2012 στο άρθρο 10.

Η τιμή ορίζεται σύμφωνα με την μισθωτική αξία του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται από τις κατά τόπου Δ.Ο.Υ. (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας).

Να σημειωθεί ότι η άδεια εγκατάστασης καθίσταται απαραίτητη μετά την 13/3/2015 (ζητήθηκε παράταση για ένα χρόνο) σύμφωνα με τον ν.4056/2012 ΦΕΚ 52/Α/13-3-2012 οι οποίες άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ.