Κίνδυνοι από την κατάκλυση περιοχών λόγω δημιουργίας της Τεχνητής Λίμνης του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κίνδυνοι από την κατάκλυση περιοχών λόγω δημιουργίας της Τεχνητής Λίμνης του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.

Φέρεται σε γνώση των Αρχών και του κοινού, και ιδιαίτερα των κατοίκων των χωριών και των οικισμών που βρίσκονται στην περιοχή του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, επί του ποταμού Αλιάκμονα, ότι από σήμερα, ημέρα Δευτέρα 9.7.2012, και στο εξής θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι υπό δημιουργία η τεχνητή λίμνη του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, καθόσον η ΔΕΗ, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα προχωρήσει στην έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής. Η τεχνητή λίμνη, η οποία θα καλύψει την περιοχή ανάντι του Φράγματος, θα δημιουργηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα θα καλύπτει και ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, καθώς και περιβαλλοντικές ανάγκες.

Από την ως άνω λοιπόν ημερομηνία 9.7.2012, οι κάτοικοι των γύρω χωριών και οικισμών και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και όσοι διέρχονται ή πλησιάζουν στην περιοχή που θα κατακλυσθεί, πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα εξής:

1.  Η άνοδος των νερών στην τεχνητή λίμνη σε ορισμένες ημέρες, που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από τώρα, πιθανόν να είναι πολύ γρήγορη, ιδίως μετά από δυνατές βροχοπτώσεις στην περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού. Η γρήγορη αυτή άνοδος της στάθμης της λίμνης, ο όγκος και η στάθμη της οποίας θα μεταβάλλεται κατά τον χρόνο του σχηματισμού της, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους σε όσους βρίσκονται κοντά στην όχθη της.

2.  Η παραμονή ή η προσέγγιση στις όχθες της τεχνητής λίμνης πρέπει να αποφεύγεται λόγω κινδύνων από πιθανές καθιζήσεις ή κατολισθήσεις του εδάφους.

3.  Το πέρασμα από τμήματα της περιοχής που έχουν κατακλυσθεί από τα νερά, είναι πολύ επικίνδυνο για πεζούς, ζώα ή τροχοφόρα, γιατί μπορεί να βρεθούν απότομα σε βαθιά νερά ή να κολλήσουν στην λάσπη.

4.  Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται πρόχειρα πλωτά μέσα, όπως ακατάλληλες βάρκες, σχεδίες, κ.λ.π. για την μεταφορά ατόμων ή φορτίων.

5.  Η κολύμβηση μέσα στην τεχνητή λίμνη είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται.

6.  Η συλλογή ξυλείας μέσα από την τεχνητή λίμνη και τις όχθες αυτής απαγορεύεται επειδή είναι εργασία επικίνδυνη.

7.  Η χρησιμοποίηση του νερού της τεχνητής λίμνης ως πόσιμου, κατά τα πρώτα στάδια σχηματισμού της λίμνης, μπορεί να είναι επικίνδυνη από πιθανή μόλυνση των νερών. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει κατ’ αρχήν να χρησιμοποιείται νερό μόνο από πηγές.

8.  Κίνδυνοι μπορούν να υπάρξουν επίσης και στην κοίτη του ποταμού μετά (κατάντη) από το Φράγμα, διότι μπορεί να συμβεί ξαφνικό ανέβασμα της στάθμης νερού στην κοίτη λόγω υπερχείλισης της τεχνητής λίμνης από άλλες αιτίες. Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι της περιοχής, πρέπει να θεωρούν ότι η κοίτη του ποταμού έχει πάντοτε νερό, του οποίου η παροχή κάθε στιγμή μπορεί να αυξηθεί.

Με την ανακοίνωση αυτή η ΔΕΗ ενημερώνει τις Αρχές και το κοινό και δεν έχει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες.