Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτική Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δυτικής Μακεδονίας Πασχάλη Χαρούμενου για την Επιτάχυνση της αξιολόγησης των Σχεδίων βελτίωσης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δυτικής Μακεδονίας Πασχάλης Χαρούμενος στις 06-07-2012. Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη αφορά το ΜΕΤΡΟ 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 – 2013. Με την επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης ζητά να επισπευστεί η διαδικασία της αξιολόγησης – βαθμολόγησης  και έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων, ώστε να υλοποιηθούν και αποπληρωθούν τα Σχέδια Βελτίωσης.

Αποδέκτες της επιστολής είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Tσαυτσάρης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ, Ευάγγελος Διβάρης.

 

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση αξιολόγησης Σχεδίων βελτίωσης.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

δεδομένου του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο ΜΕΤΡΟ 121 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013, με απόφαση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Γνωμοδοτικές Επιτροπές, με στόχο να επισπευστεί ο χρόνος γνωμοδότησης  και έγκρισης των αιτήσεων ενίσχυσης.

 

Επίσης στο ίδιο πνεύμα συμπληρώθηκε και ο ειδικός πίνακας εν δυνάμει αξιολογητών με υπαλλήλους των Γενικών Δ/νσεων Περιφέρειας Αγροτικής Οικονομίας   και Κτηνιατρικής, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των Περιφερειών.

 

Παρόλα αυτά παρουσιάζονται σημαντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων με αποτέλεσμα από τις περίπου 7.700 αιτήσεις να έχουν εξεταστεί ελάχιστες.

Προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία της αξιολόγησης – βαθμολόγησης  και έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων, ώστε να υλοποιηθούν και αποπληρωθούν τα Σχέδια Βελτίωσης, προτείνουμε να αξιοποιηθεί άμεσα και εξολοκλήρου το γεωτεχνικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Κύριε Υπουργέ παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης