ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/4-7-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/4-7-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

  1. 1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.

156/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.

  1. 2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης, της ΑΝΚΟ Α.Ε. και της ΔΕΠ.Ε.ΠΟ. Κοζάνης, για το έργο: «Πρότυπο βιοκλιματικό πάρκο αναψυχής – χώρος περιαστικού πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης»

157/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά   πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

  1. 3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση μηχανήματος κοπής καλαμιών.

158/12

Εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση του μηχανήματος.

  1. 4.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής, της Π.Ε. Γρεβενών.

159/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα.

  1. 5.

Προ ημερήσιας διάταξης

Λατομείο στη θέση «Εβραίος» του χωριού Άνω Κλεινές Φλώρινας.

160/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

  1. 6.

Ημερήσιας διάταξης

Ερώτηση του επικεφαλής της Εναλλακτικής Δράσης, Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντωνίου Κύρινα, που αφορά τη μη προώθηση για       ένταξη στο ΕΣΠΑ του ώριμου έργου πολιτισμού Ανάδειξη Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς.  

161/12

Ο Περιφερειάρχης απαντά στην ερώτηση .

  1. 7.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ         οικονομικού έτους 2012.

162/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

  1. 8.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ                   οικονομικού έτους 2012.

163/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

  1. 9.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση   πρακτικών   9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) των ΕΑΠ Ν. Κοζάνης 2007-2011.  

164/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα πρακτικά.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση απένταξης- αλλαγή φορέα υλοποίησης – αλλαγή προϋπολογισμού έργων του 3ου Ε.Α.Π. Π. Ε. Φλώρινας.

165/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τα πρακτικά.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Θεώρηση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών των Π.Ε. Γρεβενών.  

166/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη θεώρηση των επαγγελματικών αδειών.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Θεώρηση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών των Π.Ε. Κοζάνης.

167/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη θεώρηση των επαγγελματικών αδειών.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Τοποθέτηση των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) στις κενές θέσεις στους χώρους της λαϊκής αγοράς Φλώρινας.

168/12

Εγκρίνει ομόφωνα την τοποθέτηση.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμου από Άνω Υδρούσα προς Φράγμα Κολχικής». 

169/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

15.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Αλλαγή εξ. Δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Κολχικής».

170/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

16.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Πολυπλάτανου».

171/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

17.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Νεοχωρακίου».

172/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

18.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής στο Δ.Δ. Κάτω Καλλινίκης».

173/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

19.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης, από τις παλαιές πηγές στην Δ.Ε. Κάτω Καλλινίκης».

174/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

20.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Καυκάσου».

175/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

21.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Πολυποτάμου».

176/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

22.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Σ.Σ. Ιωάννίδη».

177/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

23.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Περίφραξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Δ. Φλαμπούρου».

178/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

24.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Διαμόρφωση γηπέδου Δ.Δ. Πολυποτάμου».

179/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

25.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Διαμόρφωση – κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου».

180/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

26.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Συντήρηση γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Νίκης».

181/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

27.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Συντήρηση δρόμου από οικισμό Τριβούνου προς Κορέστεια».

182/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

28.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Δ.Δ. Καυκάσου».

183/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

29.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασεκυή σωληνωτής γέφυρας σε χείμαρρο της κτηματικής περιοχής Αγίου Βαρθολομαίου».

184/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας. 

30.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) και του

Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος για το «Πρόγραμμα

Παρακολούθησης Μετεωρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων».

185/12

Εγκρίνει κατά   πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

31.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) και του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την «Μελέτη

αντικατάστασης της σόγιας στη διατροφή των αιγοπροβάτων

της Π.Ε. Φλώρινας».

186/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά   πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

32.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση χαρακτηρισμού του δρόμου: «Βελτίωση οδοποιίας Κέλλης – Άγιος Αθανάσιος».

187/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

33.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της Π.Ε. Καστοριάς και του Ε.Τ.Α.Κ. για την παραχώρηση χρήσης υλικού.

 

188/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά   πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

34.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση του Πίνακα ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2012 ΠΕ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

189/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του πίνακα εκτελεστέων έργων & προμηθειών

35.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση του Προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

190/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά   πλειοψηφία την τροποποίηση του προγράμματος.

36.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Εορδαίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Σύνδεση οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας με τον οικισμό Αναρράχης και βελτίωση κόμβων».

191/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

37.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Βελτίωση τμήματος οδού Βουνάσας – Ελάτης εντός των ορίων τη

Π.Ε. Κοζάνης»

192/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

38.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση θεμάτων λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 51/2006, όπως αυτό ισχύει.

193/12

Εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή κατηγορίας αδειών των λαϊκών αγορών.

Κοζάνη         9/7 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς