Έργα Πνοής για τους Πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στοχεύουν τρία νέα έργα, που ενέταξε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το περιβάλλον είναι συνυφασμένο με την βελτίωση των αναγκαίων υποδομών.

Πρόκειται για έργα ζωτικής σημασίας που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις, θα βοηθήσουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής και θα συντελέσουν σημαντικά στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των 9.446.680 € και περιλαμβάνει:

  1. Την Αποχέτευση Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς.
    Αφορά στην κατασκευή 13,3 χιλιομέτρων αποχετευτικού δικτύου με προϋπολογισμό 3.120.000 €.Με την υλοποίηση του έργου σταματάει η διάθεση των λυμάτων στα διαρρέοντα την περιοχή ρέματα, με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Αλιάκμονα και ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό μια σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστοριάς.
  2. Την Βελτίωση της αστικής οδοποιίας της περιοχής Φουντουκλή του Δήμου Καστοριάς.
    Αφορά στην κατασκευή δρόμων 7,9 χιλιομέτρων με προϋπολογισμό 5.938.000 €.Με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των οδών θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα και θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής Φουντουκλή της Καστοριάς.
  3. Την Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με προϋπολογισμό 388.680 €.
    Στόχος είναι η προαγωγή της υγείας με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.