Εγγραφές στο Σχολείο Μεταναστών της ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Εγγραφές στο Σχολείο Μεταναστών της ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, σε πείσμα των καιρών και με μόνη δύναμη αυτήν των ανθρώπων της, συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στη φτώχεια ανακοινώνοντας, ανάμεσα στις άλλες δράσεις της, την έναρξη των εγγραφών στο Σχολείο Μεταναστών.

Το Σχολείο Μεταναστών έχει ήδη γίνει θεσμός στην πόλη μας και ιδιαίτερα στις καρδιές των ανθρώπων που δέχονται τις υπηρεσίες του τα πέντε χρόνια συνεχής και συνεπής λειτουργίας του.

Από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 οι ενδιαφερόμενοι μετανάστες μπορούν να εγγραφούν στο Σχολείο Μεταναστών, που βρίσκεται στην οδό Αμύντα 4.

Το Σχολείο Μεταναστών προσφέρει, δωρεάν, σε ενήλικες μετανάστες:

 

  • Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη καθημερινών δεξιοτήτων επικοινωνίας. Λειτουργούν 3 επίπεδα εκπαίδευσης: 1ο επίπεδο, τμήμα ένταξης, για όσους μετανάστες ήρθαν πρόσφατα στη χώρα μας και δεν γνωρίζουν ελληνικά, 2ο επίπεδο, τμήμα ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων για μετανάστες που θέλουν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις βασικές δεξιότητες γραφής και προφορικής χρήσης της ελληνικής γλώσσας και 3ο επίπεδο, τμήμα προχωρημένων, όπου εντάσσονται μετανάστες που έχουν ολοκληρώσει τα προηγούμενα επίπεδα και τους ενδιαφέρει η διαδικασία της πιστοποίησης της ελληνομάθειας.
  • Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με στόχο τη βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
  • Σύνδεση με τυπικές ή άτυπες εκπαιδευτικές διαδικασίες που υλοποιούν άλλοι φορείς της πόλης και στήριξη στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
  • Πρόγραμμα ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων, με στόχο τη συμβολή στην επαφή και προσέγγιση Ελλήνων και μεταναστών, στην αμοιβαία «γνωριμία» τους με άξονα τον πολιτισμό, στην αποδοχή του «διαφορετικού» ως συστατικό στοιχείο της κοινωνίας μας, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη των μεταναστών ως ισότιμων μελών της ελληνικής κοινωνίας.
  • Νομική στήριξη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με τις διαδικασίες νομιμοποίησης τους.

Κάθε μετανάστης που επιθυμεί να εγγραφεί στο Σχολείο Μεταναστών, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να ενημερωθεί περαιτέρω για τις δράσεις της ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ή επιθυμεί να συνδράμει στο έργο της, μπορεί να επικοινωνεί:

με το γραφείο της ΑΡΣΙΣ, οδός Αμύντα 4, στο τηλέφωνο 24610 49799, στο e-mail: infokoz@arsis.gr,

ή μέσω της σελίδας www.facebook.com/ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ.