43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1.  Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της Οριστικής Παραλαβής μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης και Σταθεροποίηση Κατολίσθησης από τη Χ.Θ 113+000 έως 113+200 στην Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων στο τμήμα Επταχώρι – Όρια Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (χρηματ. ΚΑΠ 2011). Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ» (χρηματ. ΚΑΠ 2011) Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. για το έτος 2012
 8. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. για το έτος 2012
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων- χύμα» Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών, περιόδου 2011-2012». Π.Ε Γρεβενών
 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της μεταφοράς άλατος για την κάλυψη των αναγκών παγετού και αποχιονισμού της Π.Ε. Γρεβενών, περιόδου 2011- 2012. Π.Ε Γρεβενών
 12. Έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5χ5 στη θέση μέρας Γρεβενών» Π.Ε Γρεβενών
 13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών αυτοματισμού και ηλεκτροφωτισμού του συρόμενου αναβατήρα «ΕΛΙΜΕΙΑ» στο Ε.Χ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ Π.Ε. Γρεβενών.
 14. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου – μισθωτή (μίσθωση τριών πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα) για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση χρηματοδότησης και του τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 3ου Νηπιαγωγείου (Περιοχή Αγίου Αθανασίου)» Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση χρηματοδότησης και του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή επενδυμένης τάφρου στο Επαρχιακό Δρόμο Καισαρείας – Σπάρτου» Π.Ε Κοζάνης
 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση, αντιπλημμυρική προστασία και γεωλογική διερεύνηση περιοχής κατολίσθησης στο Βελβεντό» Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Τιάλειου Γηροκομείου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλου των πρώην ΚΕΚ Ν. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 25. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Έργων ΠΕ Γρεβενών
 26. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 30. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση επί ερωτήματος υπηρεσίας Π.Ε Καστοριάς

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

Κοινοποίηση: 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

8. Μ.Μ.Ε.