ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΣΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

pdfΑξιολόγηση,αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αεισφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας17.96 MB