9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/3/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δημοπράτησης καθώς και έγκριση των Όρων Διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος στο τμήμα της ενωτικής της Ε.Ο 3. εντός Δ.Δ Κοίλων Δ. Κοζάνης» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) / Π.Δ.Μ προϋπολογισμού 53.214,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
 3. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Σχολείων Γρεβενών» προϋπολογισμού 165.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ή 134.146,34€ χωρίς Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις» Π.Ε Καστοριάς
 5. Έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο 12 Π.Ε Καστοριάς στο τμήμα Κεφαλόβρυσο- Διασταύρωση Χρυσής»
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης στο Δ.Δ Πολυπλάτανου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Εξοπλισμός Αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση τρόπου διάθεσης πίστωσης της Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση της δράσης 4.3 και 4.4 του προγράμματος «Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan «FIRESHIELD» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) GrecceFYROM» με κωδικό έργου ΠΔΕ 2012ΕΠ30580004 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίρος
 9. Έγκριση τρόπου διάθεσης πίστωσης της Π.Δ.Μ –Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση της δράσης 2 του προγράμματος «Interactive Farmers Support System for Efficient water use managementRULANDnterreg) «GreeceFYROM»» με κωδικό έργου Π.Δ.Ε 2012ΕΠ30580006 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος
 10. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013
 11. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013
 12. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.000,00 ευρώ, περί προμήθειας γραφικής ύλης και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2013
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. Έδρας & Π.Ε Κοζάνης 1η/2013 (Εσωτερική)
 14. Έγκριση δαπάνης για την Συντήρηση Λογισμικού για τις ανάγκες Π.Δ.Μ.
 15. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2013 των Διευθύνσεων της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης
 16. Τροποποίηση της με αριθ. 56/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. του επαναληπτικού διαγωνισμού περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 17. Τροποποίηση της με αριθ. 57/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. του επαναληπτικού διαγωνισμού περί προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης για την Ενίσχυση της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας, Fur Excellence in Athens 2013, International Fur Fair 
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca 
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ  
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προσπάθεια τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ανάδειξης της γούνας ως τουριστικού προϊόντος του Νομού μας μέσα από την προσπάθεια του Συνδέσμου Γουνοποιών –Γουνεμπόρων Σιάτιστας για τη δημιουργία «Σαλονιού Γούνας» στο ΒΙΟ.ΠΑ Σιάτιστας
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης των σχολικών αγώνων καλαθοσφαίρισης σχολικού έτους 2012-13 με συμμετοχή μαθητών από Ελλάδα και Κύπρο
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης σε συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο» – «Μποδοσάκειο» με θέμα: «Γυναίκα και κρίση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μαθητών περιόδου Μαρτίου 2012
 26. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης αποκριάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Δήμο Καστοριάς στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 29. Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5.  Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.