Νέες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Tις αποφάσεις ένταξης δύο νέων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία– Θράκη», με δικαιούχο την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής.

Ειδικότερα τα δύο έργα είναι:
1. «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο–Λιανοτόπι», προϋπολογισμού 7.360.000,00 €
Το έργο, που είναι συνολικού μήκους 12,24 χλμ, αφορά την βελτίωση οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά τμήματος της επαρχιακής οδού 12 Πεύκο –Λιανοτόπι από την Χ.Θ. 1+700, μετά τον οικισμό Πεύκο, όπου θα διαμορφωθεί ισόπεδος κόμβος, έως τον οικισμό Λιανοτόπι. Περιλαμβάνει εργασίες διάνοιξης-διαπλάτυνσης του οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση. Επίσης, θα γίνει τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, στηθαίων ασφαλείας σιδηρών κιγκλιδωμάτων, διαγράμμιση και γενικότερα όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ασφάλεια του οδικού άξονα.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 29 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. «Ολοκλήρωση γέφυρας Νεστορίου με τις προσβάσεις», προϋπολογισμού 1.100.000,00 €
Το έργο, αφορά το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γέφυρας Νεστορίου, ενός έργου που για πολλά χρόνια παρέμεινε ημιτελές. Προβλέπεται επίσης διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου, από διασταύρωση Κάτω Νεστορίου έως την γέφυρα και προς το Μελάνθιο (έως την υφιστάμενη θέση κατολίσθησης). Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και θα γίνει ηλεκτροφωτισμός, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της γέφυρας και των δρόμων πρόσβασης σε αυτήν.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 29 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .