Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών. Φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΗΞ7ΛΨ-0Ι0)