Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (7ΩΚΒΚΧΨ-ΥΞΝ)