Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας, Στρατηγικής & Διάδοσης του έργου DESUR για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του έργου DESUR

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη