7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/2/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 11ης Φεβρουαρίου 2014 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καλωδίων σε κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου» Προϋπολογισμού 49.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 3. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την προμήθεια σωλήνα άρδευσης στην Τ.Κ Λευκάρων Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων προμήθειας γραφικής ύλης της Π.Δ.Μ – Έδρα και Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων προμήθειας Αναλώσιμών Ειδών, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ της Π.Δ.Μ – Έδρα και Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της ΠΔΜ (εδρα) και της Π.Ε Κοζάνης με αριθ. Διακήρυξης 1/2014
 7. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε Κοζάνης
 8. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών: 1) Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιοχή Ζ.Ε.Π για το έτος 2014, 2) Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2014
 9. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή της εισφοράς του Ν. 1959/91 του οχήματος ΚΗΙ 9274 και ορισμός υπολόγου Π.Ε Φλώρινας
 10. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων και ορισμός υπολόγου Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 140.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 205 ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή διαφόρων έργων Π.Ε Κοζάνης
 12. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 70.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440 ΠΙΝΔΟΥ για την πληρωμή διαφόρων έργων Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση Αποδοχής Χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205(ΕΠΑΔΥΜ) Π.Ε Γρεβενών
 14. Έγκριση Αποδοχής Χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 440(ΠΙΝΔΟΣ) Π.Ε Γρεβενών
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 16. Έγκριση Επιστροφής Αχρησιμοποίητου παραβόλου για αναγγελία τεχνικών επαγγελμάτων ποσού 15,00€
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 23. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 24. Ορισμός Δικηγόρου για Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.