ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-2-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/26-2-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Πρό ημερήσιας διάταξης

5ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2014)

28/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

2.

‘Εγκριση του ΠΔΕ Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2014

29/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το οι ΚΑΠ

3.

Έγκριση υποέργων στο έργο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΑΕΠ 041), έτους 2014

30/14

Εγκρίνονται ομόφωνα οι πίνακες έργων

4.

Έγκριση του ΠΔΕ Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) 2014

31/14

Εγκρίνεται ομόφωνα το ΠΔΕ των ΟΣΚ

5.

Έγκριση του ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041, έτους 2014

32/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το ΠΔΕ  ΣΑΕΠ 041 του έτους 2014  

6.

Τοποθέτηση πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) στις κενές θέσεις στους χώρους της λαϊκής αγοράς ΦΛΩΡΙΝΑΣ

33/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση πωλητών

7.

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού

34/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

8.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Συνέλευση των Οινοπαραγωγικών Περιφερειών της Ευρώπης (AssemblyofEuropeanWineRegions) και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του συμφώνου και κάθε σχετική ενέργεια

35/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στη συνέλευση

9.

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου:

«Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς.»

36/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

10.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου :΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ΄΄, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 445.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

37/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

11.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ Σιάτιστας Ν. Κοζάνης».

38/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

12.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακής οδού Ακρινής – Αγίου Δημητρίου».

39/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

13.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ετήσια συντήρηση επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014».

40/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

14.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια σήμανση επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

41/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

15.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014».

42/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

16.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εργασίες στήριξης πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

43/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

17.

Mείωση αποστάσεων των προς πολεοδόμηση περιοχών «Αγροκηπίου» και « περιοχής 7» από τα υφιστάμενα κοιμητήρια Αγίας Τριάδας της πόλης της Πτολεμαϊδας, Δήμου Εορδαίας.»

44/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η μείωση αποστάσεων

18.

Γνωμοδότηση για την M.Π.Ε του έργου με τίτλο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 163,8 ΜW» (78A/Γ) και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρείας «ADEMCO Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ» με τη διακριτική ονομασία «Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ», στη θέση με το τοπωνύμιο «Τρικλάριον όρος» των Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου του Ν. Καστοριάς και Δήμου Πρεσπών του Ν. Φλώρινας, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

45/14

Αναβάλλεται για να σταλεί εκ νέου

19.

Έγκριση δωρεάς μηχανήματος στον Δήμο Κοζάνης.

46/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η δωρεά στο Δήμο

20.

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της «Έρευνα και προτάσεις για την εμφάνιση ρωγμώσεων στην ΤΚ Βαλτονέρων του Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας»

47/14

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία η προγραμματική

Σύμβαση.

21.

Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

48/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η χρηματοδότηση έργων

22.

Έγκριση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

49/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο πίνακας έργων ΚΑΠ

23.

Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

50/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας έργων ΠΔΕ

24.

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

51/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάρτιση του Πππρογράμματος

25.

Έγκριση απασχόλησης πέντε μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Καστοριάς στις Υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς.

52/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η απασχόληση μαθητών της ΕΠΑΣ

26.

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς που αφορά στο έργο «Αποκατάσταση στέγης αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς»

53/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η προγραμματική

Σύμβαση

27.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Φλώρινας, για την εκτέλεση υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια του ενταγμένου έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» της διευθέτησης τμήματος του υδατορέματος του «Γκιόλε».

54/14

Εγκρίνεται ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας

28.

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

55/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

29.

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων 2014 χρηματοδοτούμενων από το ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντων ετών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

56/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο αναλυτικός πίνακας των ταμειακών υπολοίπων

30.

Έγκριση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

57/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα των ΚΑΠ

31.

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης και ΑΝΚΟ με θέμα: «Ανανέωση και παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος Περιβαλλοντικών Όρων των έργων: Κατασκευή Φράγματος Μεσόβουνου και Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσόβουνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο»

58/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική

Σύμβαση

32.

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ατόμων με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

59/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική

Σύμβαση

33.

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

60/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική

Σύμβαση

34.

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής –Αγίου Δημητρίου- Ρυακίου- Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης

61/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική

Σύμβαση

35.

Ένταξη, απένταξη και τροποποίησεις ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2007-2011.

62/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ένταξη, απένταξη και οι τροποποίησεις στο ΕΑΠ

36.

Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2014.

63/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του ΚΕΠΕ

37.

Έγκριση της υπ’αριθμ 014/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

64/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έκδοση εγγυητικής επιστολής

38.

Έγκριση της υπ’αριθμ 015/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

65/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έκδοση εγγυητικής επιστολής

Κοζάνη 27/2/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος