Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΚΑΤ. ΑΠΑΤΗΣ ΔΙΣΑ 4 2012

Fraud Indicators for Structural Funds version 0.7 gr

Οδηγός ΣΔΕ Υπόνοια Απάτης 2011-06-02

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΑΤΗΣ