ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

 

Aποφασίστηκε τη Δευτέρα 28 Μαϊου, στην 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία, να διατεθεί και φέτος το ποσό της τάξεως των 20.000 ευρώ από το Πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για να γίνουν εδαφολογικές αναλύσεις αλλά και αναλύσεις δειγμάτων φύλλων (φυλλοδιαγνωστική) για τη σωστή χρήση λιπασμάτων σε  500 περίπου αγροτεμάχια της περιοχής μας.

Σε μικρό χρονικό διάστημα αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης (καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)), θα μπορεί κάθε αγρότης σε συνεννόηση με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας να κάνει αναλύσεις στα χωράφια και για την φετινή χρονιά εντελώς δωρεάν.

Κατά της απόφασης τάχθηκε το σύνολο των συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έπειτα από την τοποθέτηση του επικεφαλή τους, κ. Παπαιορδανίδη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «…αυτό θα πρέπει να γίνει για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και όχι ξεκομμένα για την Καστοριά. Γι’ αυτό και δεν το ψηφίζουμε…»