21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειo
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 5/6/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 15ης Μαίου 2012 του έργου: «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ασβεστόπετρας» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης καθώς και για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Προστασία Κτηνιατρικού Κέντρου Εορδαίας έναντι εξωτερικής υγρασίας» προϋπολογισμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. Π.Ε. Κοζάνης
 5. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης του έργου: «Εργασίες άρδευσης στον ΤΟΕΒ Δ.Δ. Κλήματος» για την διαπίστωση – αποκατάσταση βλαβών λόγω θεομηνίας προϋπολογισμού έργου: 2.847,30€ με Φ.Π.Α. Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση, αντιπλημμυρική προστασία και γεωλογική διερεύνηση περιοχής κατολίσθησης στο Βελβεντό» και οριστική παραλαβή της Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση της διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση υφισταμένων αναχωμάτων στον Αλιάκμονα ποταμό (Β Φάση)» προϋπολογισμού 40.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: : «Βελτίωση υφισταμένων αναχωμάτων στον Αλιάκμονα ποταμό (Β Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση της διακήρυξης του έργου: Κατηγορία – Τομέας «Συντηρήσεις Ε.Ο. Δικτύου Καστοριάς» Υποέργο «Τμήμα –Παράκαμψη Πλατανιάς – Γέρμας» προϋπολογισμού 40.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: : Κατηγορία – Τομέας «Συντηρήσεις Ε.Ο. Δικτύου Καστοριάς» Υποέργο «Τμήμα –Παράκαμψη Πλατανιάς – Γέρμας» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης της μελέτης: «Αναστήλωση – Ανάπλαση Ι.Μ. Τσούκας» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Συντήρηση Ε.Ο. δικτύου Βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς»
 13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Βορειοδυτικής περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ. Πελαργού», προϋπολογισμού 10.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ. Πελαργού» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων στην Ε.Ο. επί του Δ.Δ. Πεδινού», προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων στην Ε.Ο. επί του Δ.Δ. Πεδινού» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Χειμάρρου Σκλήθρου», προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης Χειμάρρου Σκλήθρου» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα στο Δ.Δ. Παπαγιάννη», προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 21. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα στο Δ.Δ. Παπαγιάννη» Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου», προϋπολογισμού 8.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου» Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 307.500,00€ με Φ.Π.Α. της Π.Ε. Φλώρινας
 25. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: : «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση χρηματοδότησης του έργου: «Μελέτη αντικατάστασης της σόγιας στη διατροφή των αιγοπροβάτων της Π.Ε. Φλώρινα» προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α. της Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση χρηματοδότησης του έργου: «Πρόγραμμα παρακολούθησης μετεωρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων» προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α. της Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από την θέση Μοτσάλια έως το κεντρικό Υδραγωγείο» Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς»
 30. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 5η/2012
 31. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στον Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE 09 ΝΑΤ /GR/000333 ARCTOS/KASTORIA
 32. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του από 28/5/2012 πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χλοοκοπιτκού βραχίονα με δύο κεφαλές (μία για χόρτο και μία για κλάδεμα) για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 503.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ: 0758-ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησης» Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης του 10ου Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Αστραπή Μεσοποταμίας Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Προοδευτικό Σύλλογο Κυριών Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινοποίηση: 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

8. Μ.Μ.Ε.