ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για αποσπαση σε ΤΑΔ – ΕΤΑΔ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

 

Από τη Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Κοζάνης καλούνται όσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) επιθυμούν να αποσπαστούν για να διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους από 10 Αυγούστου μέχρι και 21 Αυγούστου 2012.