Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5η Δεκεμβρίου Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο εθελοντισμός ορίζεται ως η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη – δραστηριοποίηση των πολιτών, που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή.

Στη σημερινή δύσκολη εποχή της ιδιοτέλειας, οι έννοιες του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο, έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή δυναμική, η οποία ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μορφές της φιλανθρωπίας.
Οι μορφές που παίρνει η εθελοντική προσφορά διευρύνονται διαρκώς και εκτείνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, από την παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, την πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Εθελοντισμός και Πολιτική Προστασία

Στη χώρα μας το 2002 θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και ομάδες εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται 20 Εθελοντικές Οργανώσεις, έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της ΓΓΠΠ, οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους.
Οι δράσεις που αναλαμβάνουν, αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδες όπως η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων , Διασωστικές Ομάδες, Ραδιοερασιτέχνες, Κυνηγετικοί Σύλλογοι με τις δράσεις τους συμβάλλουν στη δασοπροστασία, στις κατασβέσεις δασικών πυρκαγιών, στην παροχή βοήθειας σε πληγέντες, σε ενέργειες έρευνας και διάσωσης.

Οι Εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας και η εθελοντική προσφορά τους στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αποτελεί υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο.
Η  5η Δεκεμβρίου , είναι ημέρα τιμής για τους Εθελοντές, μια  έννοια ταυτόσημη με την προσφορά χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς συμφέρον, μόνο με την ικανοποίηση της συμμετοχής.