26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:     

Θέμα 1ο:   Ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ. κ. Ευάγγελου

                     Σημανδράκου και Νικολάου Κατσιαούνη – Βασιλείου Κούτσιανου.

Θέμα 2ο:   Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διακρατικό Πρόγραμμα

                   «BIOCLUS».

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας , κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο:   Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 4ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

                     Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής

                     Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος

                     του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου

                   (Γ’ Φάση) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 5ο:    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

               Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για το έργο:

               «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου Καλαμιάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 6ο:     Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

                      Μακεδονίας, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για

                     το έργο: «Εξυγίανση από αμίαντο και υλοποίηση Α’ Φάσης υποδομών

                     κατασκευής εγκαταστάσεων τουριστικής αξιοποίησης υφιστάμενου

                    οικισμού ΔΕΗ στα Ιμερα Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 7ο :     Λήψη απόφασης για έγκριση ένταξης έργων υποδομής στο Πρόγραμμα:      

                    «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (Π.Α.Α. 2007 – 2013).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,

                   κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Θέμα 8ο : Έγκριση απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα:

         «Κατανομή ΚΑΠ λειτουργικών εξόδων».

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 9ο:   Έγκριση απασχόλησης πέντε μαθητών της EΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

                   Καστοριάς, στις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς .

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 10ο:   Τροποποίηση του πίνακα Εκτελεστέων Έργων Προμηθειών 2012,

                     Π.Ε. Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 11ο: 3η Τροποποίηση του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

                   (ΚΑΠ) 2012 της Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινάς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 12ο: Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

                     Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) και του

                     Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

                     για την εκπόνηση:   «Μελέτη Αποκατάστασης Βυζαντινού Ναού Αγίου

                     Νικολάου».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινaς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 13ο:   Ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. Ωδείου Φλώρινας .

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης .

Θέμα 14ο:  Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου, , για την

                     επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των

                     φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες

                     λεωφορείων του Ν. 2963/2001» .

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

 Πίνακας Αποδεκτών:

1.Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3.Δήμοι Π.Δ.Μ.

4.Πολιτικά Κόμματα

5.ΜΜΕ

 

Κοινοποίηση:

1.Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2.Εκτελεστική Γραμματέα της Π.Δ.Μ.

3.Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.