Προμήθεια και μεταφορά 3400 τόνων αλατιού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012–2013

ΦΕΚ: ΔΔΣ 638/8-9-2012 ΑΔΑ: Β4ΤΜ7ΛΨ–ΓΜΧ  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και μεταφορά 3400 (τριών χιλιάδων τετρακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΧΟΒΟ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ : Β4ΘΗ7ΛΨ-270  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΧΟΒΟ», με προϋπολογισμό #24.600,00Ευρώ #. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: –    κατηγορία « ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ». με προϋπολογισμό # 20.000,00 Ευρώ # ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΒΑΡΥΚΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ : Β4ΘΗ7ΛΨ-ΦΦ9  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΒΑΡΥΚΟΥ», με προϋπολογισμό # 24.553,86 Ευρώ #. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: –    κατηγορία « ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ». με προϋπολογισμό # 19.962,49 Ευρώ # ( δαπάνη εργασιών, […]

Όλο το άρθρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Για την εκμίσθωση της χρήσης και Εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31η Μαΐου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην προφορική […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μίσθωσης Πολυεργάτη περιόδου 2012 έως 20-4-2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), και μετά την με αριθμ. 1298/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, διενεργούμε μειοδοτική δημοπρασία για τη «μίσθωση τριών Πολυεργατών , με Λεπίδα και Αλατιέρα ισχύος από 250 ΗΡ και άνω, 4κ.μ για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου […]

Όλο το άρθρο

Περίληψη Διακήρυξης του έργου αποχιονισμός της Π.Ε. Γρεβενών για το 2012-2013.

Η περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση δέκα (10) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέϊντερ), τεσσάρων (4) φορτωτών, δυο (2) εκσκαφέων – φορτωτών και δυο (2) αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2012 – 2013 […]

Όλο το άρθρο

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ». Προϋπολογισμού 240.320,00 ΕΥΡΩ Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ» με προϋπολογισμό 240.320,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με προϋπολογισμό 240.320,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) . […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Προϋπολογισμού: 21.426,29 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» με προϋπολογισμό 21.426,29 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με προϋπολογισμό 21.426,29 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και […]

Όλο το άρθρο

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ».Προϋπολογισμού: 41.300,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ» με προϋπολογισμό 41.300,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με προϋπολογισμό 41.300,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και […]

Όλο το άρθρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΥΑΚΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επανάληψη στο ορθό ως προς την εσφαλμένη ημερομηνία της διενέργειας της δημοπρασίας ήτοι: από την εσφαλμένη ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη στην ορθή 12 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5000 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΥΑΚΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΨ-8Ψ4. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του […]

Όλο το άρθρο