Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2014-2015

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη και όλα τα συνοδευτικά έντυπα Προσκόμιση Δικαιολογητικών κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς […]

Όλο το άρθρο

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2013-2014

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2013-2014 Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ […]

Όλο το άρθρο

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2014-2015

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη και όλα τα συνοδευτικά έντυπα Προσκόμιση Δικαιολογητικών κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών

Όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΔΑ:Β4127ΛΨ-ΩΞΥ ΦΕΚ: 460/20-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 916.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κοινή κατηγορία) , με προϋπολογισμό 722.105,83 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, […]

Όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΜΕΡΩΝ-ΑΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΓΛ7ΛΨ-ΛΦΗ ΦΕΚ : 540/10-08-2012   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΜΕΡΩΝ-ΑΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 2.090.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κοινή κατηγορία) , με προϋπολογισμό […]

Όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΔΑ: Β41Α7ΛΨ-ΡΙ9 ΦΕΚ: 474/20-7-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»    με προϋπολογισμό 625.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  είτε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κοινή κατηγορία) , με προϋπολογισμό 495.257,95 ΕΥΡΩ […]

Όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΓΛ7ΛΨ-8Ο0  ΦΕΚ: 536/10-08-2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 1.125.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κοινή κατηγορία)με προϋπολογισμό 740.944,69 ΕΥΡΩ […]

Όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)

ΑΔΑ: Β4127ΛΨ-ΠΓΩ ΦΕΚ: 461/20-07-2012   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 558.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κοινή κατηγορία) , με προϋπολογισμό 437.601,97 […]

Όλο το άρθρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΔΑ: Β41Α7ΛΨ-Ζ62  ΦΕΚ: 475/20-7-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1.-H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ » με προϋπολογισμό   790.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κοινή κατηγορία), με προϋπολογισμό […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ » με προϋπολογισμό # 8.000,00 Ευρώ #. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : – κατηγορία « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ » με προϋπολογισμό # 6.504,07 Ευρώ # […]

Όλο το άρθρο