Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2014-2015

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη και όλα τα συνοδευτικά έντυπα

Προσκόμιση Δικαιολογητικών κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 73.831,13 ευρώ με το Φ.Π.Α

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης συνολικού ποσού 10.994,90 ευρώ με το Φ.Π.Α