Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης ετήσιας συντήρησης και περιοδικού έλεγχου των ανελκυστήρων της του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στις υπηρεσίες της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης ετήσιας συντήρησης και περιοδικού έλεγχου των ανελκυστήρων της του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στις υπηρεσίες της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα

Όλο το άρθρο