Αναζήτηση πιστοποιημένης δομής για την υλοποίηση προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Για την υλοποίηση 3 προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης (2 Φυτικής Παραγωγής και 1 Ζωικής Παραγωγής), που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών, στο Δήμο Κοζάνης κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014, αναζητείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στο Δ.Δ. Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη προγράμματος κατάρτισης, κα Βασιλοπούλου Ανδριάνα, στα τηλ.: 2462084280, 6978890064, FAX:. 2462084280 και e-mail: andrianavasilopoulou@yahoo.gr εντός 10 ημερών.