ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών θα υλοποιήσει στο Δήμο Κοζάνης, 3 προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης (2 Φυτικής Παραγωγής και 1 Ζωικής Παραγωγής), για τους Νέους Αγρότες, (ενταγμένα στις Πράξεις 1, 2 και 3) «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών το καθένα, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη προγράμματος κατάρτισης έως την Τετάρτη 18/12/2013.

Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στα Προγράμματα Κατάρτισης, θα πρέπει έως την Τετάρτη 18/12/2013, να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.

Για πληροφορίες : Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών, κα Βασιλοπούλου Ανδριάνα, Τηλ.: 2462084280,6978890064