¨ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ¨ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Εντάχθηκε από την  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Δακή, η «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βουνού Καστοριάς», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ €, στον άξονα προτεραιότητας 8 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,   και φορέας υλοποίησης του είναι η 16η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  περιλαμβάνει εργασίες σωστικών επεμβάσεων για την προστασία και την υποστήριξη των τοιχογραφιών του ναού, αμμοβολή στις εξωτερικές πλευρές των τοίχων, καθαρισμό παλιών αρμών και νέο αρμολόγημα, ενέματα σε όλους τους τοίχους του ναού, αντικατάσταση κουφωμάτων, αποκάλυψη αρχικού δαπέδου του ναού και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες.