4ο Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης των μετακινήσεων των Ν-ΝΔ πρανών του ορυχείου Μαυροπηγής (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΕΗ – Α.Π.Θ. – ΙΓΜΕ – ΑΝΚΟ)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στην Κοζάνη σήμερα 13.09.2012 συνήλθε, μετά την με αρ. πρωτ. 77915/1752/11-09-2012 πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη κ.Ιωάννη Σόκουτη της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης, στο κτίριο της Π.Ε.Κοζάνης η Τεχνική Επιτροπή παρακολούθησης των μετακινήσεων των Ν-ΝΔ πρανών του ορυχείου Μαυροπηγής.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθησαν οι:

 1. Σόκουτης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης
 2. Γρίβας Κων/νος – Πρόεδρος, Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης
 3. Νικολάου Ν., Γεωλόγος, Δ/ντής Τεχν. Γεωλογίας ΙΓΜΕΜ
 4. Νικολαΐδης Κ., Γεωλόγος ΑΝΚΟ
 5. Ασλανίδης Πρ., Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας
  1. Βρυζίδου Παρασκευή, Δήμαρχος Εορδαίας
 6. Νίκου Αντώνιος, Π. Σύμβουλος
 7. Εμμανουήλ Αν., Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροπηγής
 8. Καραμπακάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής ΛΚΔΜ, ΔΕΗ
 9. Τσαλίδης Αντώνιος, Δ/ντής Ορυχείου Κυρίου Πεδίου, ΔΕΗ
 10. Παπακώστα Ε., Τομεάρχης ΛΚΔΜ, ΔΕΗ
 11. Συμεωνίδης Μ., Γεωλόγος ΛΚΔΜ, ΔΕΗ
 12. Πιλαλίδης Κ., Τοπογράφος ΛΚΔΜ, ΔΕΗ

 

Κατ’ αρχάς ασκήθηκε έντονη κριτική στη ΔΕΗ για ασυνέπεια στη παροχή στοιχείων (αποτελέσματα τοπογραφικών μετρήσεων) προς τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Το γεγονός αποδόθηκε σε παράλειψη της ΔΕΗ, αναγνωρίστηκε ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα και συμφωνήθηκε η μεθοδολογία πληροφόρησης.

Ακολούθησε ενημέρωση από πλευράς ΔΕΗ με αναφορά:

 • Στα αποτελέσματα της πολύμηνης μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Στην διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου, μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τοπογραφικών μετρήσεων, των κλισιομέτρων και των οπτικών παρατηρήσεων.
 • Στα μέτρα που λαμβάνονται από το Ορυχείο για τον έλεγχο του φαινομένου.

Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογώντας τα στοιχεία της περιόδου από 07.06.12 έως 31.08.12 κατέληξαν στις παρακάτω διαπιστώσεις :

 1. Οι μετρήσεις εντός του οικισμού της Μαυροπηγής δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή και είναι σχεδόν μηδενικές (Αποτελέσματα από 18 περίπου σταθερά σημεία).
 2. Οι μετακινήσεις προς την πλευρά του Ορυχείου παρουσιάζουν αυξητική εξέλιξη από 1mm/day τον Ιούλιο του 2010, ενώ σήμερα έχουμε ρυθμούς από 2,5mm/day έως 5,5mm/day (Αποτελέσματα από 40 περίπου σταθερά σημεία).
 3. Παρατηρήθηκε αυξητική εξέλιξη στις παράλληλες διαρρήξεις (crack).

H ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις, πήρε μία σειρά αποφάσεων και ενεργειών αφενός για την προστασία των εργαζομένων και αφετέρου για την άμβλυνση του φαινομένου.

Οι ενέργειες αφορούν στα εξής :

Α.- Σταμάτησε κάθε δραστηριότητα στα Νότια πρανή για τα επόμενα δύο έτη. Το ορυχείο αναπτύσσεται ήδη Δυτικά σε ασφαλή περιοχή.

Β.- Ελάφρυνση του πρανούς με αποχωματώσεις της τάξης του ενός εκατομμυρίου τόνων ανά μήνα (στόχος η αφαίρεση 5 εκατομμυρίων τόνων).

Γ.- ΄Εργα απαγωγής των υδάτων που κατέληγαν εντός των ρωγματώσεων και διευκόλυναν (επιτάχυναν) την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα η ΔΕΗ προέβη στην επιχωμάτωση όλων των διαρρήξεων.

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις και διαπιστώσεις προτείνονται ως επόμενα άμεσα μέτρα, σε σχέση με τον οικισμό και την πέριξ αυτού έκτασης, τα κάτωθι:

 1. Συνέχιση στης συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και συνέχιση των τοπογραφικών μετρήσεων.
 2. Ολοκλήρωση των τριών (3) νέων γεωτρήσεων και τοποθέτηση αποκλισιομέτρων (εντός του οικισμού, κατάντι εκκλησίας Αγ. Νικολάου και εντός του ορυχείου), με συνεχή λήψη μετρήσεων και ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα , μέσω της Π.Ε. Κοζάνης, των μελών της Επιτροπής.

Ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης του οικισμού με παράλληλες διαδικασίες μετεγκατάστασης του.