Χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειάρχη

Dakis-Giorgos-53

Έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Dr. Ulrich Schröder του Ομίλου Τραπεζών KfW, με θέμα: «Χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», χωροθετημένη στον ενεργειακό άξονα της Δυτικής Μακεδονίας / Ελλάδα».

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής: “Πρωτίστως” περιβαλλοντικά τα οφέλη από την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V»

Σεβόμενος τα θεσμικά όρια που απορρέουν από τις ευθύνες μου ως αιρετός Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, οφείλω εξ αρχής να σας γνωστοποιήσω ότι η πρόθεση της επικοινωνίας μου δεν αφορά και δεν σχετίζεται με το πλαίσιο συνεργασίας και την επιχειρηματική εμπλοκή του Ομίλου σας στην κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας, γνωστή ως «Πτολεμαΐδα V», στην Περιφέρειά μας.

Κίνητρο του παρόντος εγγράφου αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συγκεκριμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, οι οποίες εμφανίζουν την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας ως την απόλυτη απειλή για το περιβάλλον, την αναπτυξιακή υστέρηση και την περαιτέρω διόγκωση της δημοσιονομικής κρίσης για την ελληνική οικονομία. Κατανοούμε τις όποιες αντιδράσεις και παρεμβάσεις των ΜΚΟ, αλλά οι αποφάσεις και επιλογές αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των θεσμικών φορέων τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

Στην κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι η καθολική πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας υποστηρίζει, προσδοκά και αναμένει την έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας.

Η νέα λιγνιτική μονάδα, υιοθετώντας τεχνολογία αιχμής, θα συνεισφέρει πρωτίστως στη μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης στην περιοχή μας, δεδομένου ότι θα υποκαταστήσει σημαντικό κομμάτι των υπέργηρων και χαμηλής απόδοσης ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τα λιγνιτικά αποθέματα και διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη τροφοδότηση των τοπικών δικτύων τηλεθέρμανσης.

Επιπλέον, η νέα λιγνιτική μονάδα θα στηρίξει καθοριστικά την ασφάλεια του εθνικού μας ενεργειακού εφοδιασμού, συνεισφέροντας τα μέγιστα στην ευστάθεια των δικτύων και κατά συνέπεια, στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ελληνικό ενεργειακό μίγμα. Θα καταδείξει εμπράκτως ότι η Ελλάδα παραμένει και αποτελεί ελκυστικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό.

Η Δυτική Μακεδονία συμβιώνει εδώ και πενήντα χρόνια με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η λιγνιτική βιομηχανία μεγάλης κλίμακας. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε ΜΚΟ το τι σημαίνει εξόρρυξη, μεταφορά και χρήση του λιγνίτη.

Αναγνωρίζουμε όμως ότι οι λιγνίτες δεν αποτελούν την κυρίαρχη απειλή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Οι πραγματικές και μη αναστρέψιμες απειλές θα αναδυθούν μέσα από την αναπτυξιακή υστέρηση, την ανεργία, τη φτώχεια, την αιμορραγία της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης.

Δεχθείτε την πρόσκλησή μου να επισκεφθείτε την εξαιρετικά όμορφη και ενδιαφέρουσα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να ενημερωθείτε για το πραγματικό μέγεθος της τοπικής λιγνιτικής βιομηχανίας και κυρίως, να διερευνήσουμε από κοινού ενδεχόμενες δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής