4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 7/2/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού Επταχωρι- Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης και του 2ου Α.Π.Ε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή Οδού Καλύβια Επταχώρι –Καλύβια Ντετσίου – Δοτσικό» Π.Δ.Μ
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ολοκλήρωση οδού Λάβδας – Πολυνερίου (Β΄Κλάδος) Δήμου Θ.Ζιάκα Ν. Γρεβενών» και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Π.Ε Γρεβενών
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»
 7. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του από 30/01/2012 πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς κατά το έτος 2012
 8. Έγκριση για συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας καθώς και για την σύνταξη καταλόγου όσων από αυτά κριθούν ακατάλληλα προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση του πρακτικού Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών»
 10. Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της Π.Ε Γρεβενών
 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης συντήρησης Λογισμικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης και της έδρας της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 6 λεπίδων αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις του τμήματος Τροχαίας Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης απόσπασης υπαλλήλου στην Π.Δ.Μ.
 15. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή μικροδαπανών, προμήθειας υλικών και εργασιών Π.Ε Κοζάνης
 16. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός νομού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας
 17. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ μηχ/των-οχημάτων της Π.Ε Φλώρινας, έκδοσης κάρτας καυσαερίων, αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκρισή δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ
 24. Ορισμός Δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 6/2012 απόφαση της Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.
 25. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή νομικής στήριξης της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 26. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή νομικής στήριξης της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 22.010,27€ για την εκτέλεση έργων οδοποιίας Π.Ε. Κοζάνης
 28. Προμήθεια πρωτογενούς άλατος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας