44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/11/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση α) του 2ου Σ.Π & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και β) της σύναψής συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ – ΡΥΜΝΙΟ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 5ης Νοεμβρίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Άμεση αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων οδοστρώματος στο οδικό τμήμα Πεντάλοφος – Επταχώρι της Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 62.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 4. Έγκριση πρακτικού 7 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ Δήμου Ασκίου», που αφορά την ασκηθείσα προσφυγή της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ» κατά της υπ΄ αριθ. 1292/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Επανεξέταση της από 14-5-2010 ένστασης της εταιρείας AECOMLimited, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1993/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 6. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Ν. Φλώρινας 2012»
 7. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Μνημείων (Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Κρανιάς)» προϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 8. Έγκριση διαδικασίας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3δ του Ν. 2362/95 για τον «Αποχιονισμό Χειμερινής περιόδου 2013 – 2014 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών»
 9. Ορισμός τριμελούς επιτροπής από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε της Π.Ε Γρεβενών για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον «Αποχιονισμό Χειμερινής περιόδου 2013 – 2014 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών»
 10. Έγκριση πίστωσης ποσού 8.364,00€ (με ΦΠΑ) για την τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση στα τρία φορτηγά του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε Κοζάνης καθώς και τον τρόπο επιλογής αναδόχου
 11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.570,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Καστοριάς και 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένους ΦΠΑ), περί προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας που εδρεύει στην Καστοριάς, για τα το έτος 2013
 12. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης οχήματος της Π.Ε. Γρεβενών στον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών
 13. Αγορά μετοχών για συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας
  Δυτικής Μακεδονίας
 14. Έγκριση της παράτασης συμβάσεων μεταφοράς σχολικού έτους 2013 -2014 μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού Π.Ε Γρεβενών
 15. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών από 11-9-2013 έως διεκπεραίωσης των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού Π.Ε Γρεβενών
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 483.400,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440- ΠΙΝΔΟΣ – για την πληρωμή διαφόρων έργων Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 400,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440- ΠΙΝΔΟΣ – για την πληρωμή διαφόρων μελετών Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 200.000,00€ για την πληρωμή του έργου: «Έργα υποδομής για την Μετεγκατάσταση επτά (7) Σεισμόπληκτων οικισμών Περιοχή Βοϊου Ν. Κοζάνης (Β΄ Φάση)
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ημέρα Καριέρας 2013» Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οικοδομικών υλικών για την κατασκευή – συντήρηση του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Καλαμιάς
 22. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας αθλητικού υλικού για το Αθλητικό Σωματείο Φ.Σ. «Αστραπή» Κλείτους
 23. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση ημερίδας με την Παμποντιακή Ομοσπονδία και τον Μορφωτικό Σύλλογο Αλωνακίων «Πόντος»
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των Χειμερινών Εκδηλώσεων με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την κατασκευή του εξωκλησίου Προφήτης Ηλίας
 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε FORUMπου διοργανώνει η OTS την 21 & 22/11/2013 στην Θεσσαλονίκη
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση Πανελλαδικού Συνεδρίου από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 33. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση Π.Δ.Μ
 34. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 35. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 36. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 37. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 38. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 39. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 40. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

      -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.